Vuokrakoneet Rentsiltä heti käyttöösi - soita 020 793 9855

Avant konevuokraus

Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

MOTO-Seinäjoki Rents.fi
Lieskatie 2
60510 HYLLYKALLIO

 

Tietosuojavastaava:

MOTO-Seinäjoki Rents – Rents.fi
Lieskatie 2
60510 HYLLYKALLIO

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite rekisteriä koskevissa asioissa:

rents@moto-seinajoki.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja voidaan käyttää tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen sekä verkkosivuilla tapahtuneeseen yhteydenottoon liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.


Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi,  mahdollinen asiakasnumero, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite.
Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

 

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, tämän sivuston lomakkeiden kautta, erilaisista osoite- luottotieto- tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä palveluista.

 

Tietojen luovutus:

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille.
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen median painikkeet saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille.

 

Käytämme sivustomme käytön seurantaan Google Analyticsiä, joka välittää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google Analytics -seurannan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta.

 

Tietojen säilytysaika:

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen luovutuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja tiedot lähetetään kirjallisesti, kun tietojen pyytäjä on tunnistettu / varmistettu.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.​

Mainostoimisto Semio